Com funcionem?

SOM...

Un sindicat transversal, que busca el bé comú lluny d’interessos personals.

Tots tenim habilitats i opinions diferents que ens permet assolir diferents rols i tasques totalment complementàries.

COM TREBALLEM

Ens basem en les eines d'innovació social com l'escolta activa, la participació integradora i la intel·ligència col·lectiva. Això ens permet l'adopció d'acords per consens, respectant a l'individu en la realització de les accions col·lectives.

SERVEIS

Els delegats i delegades de la UGT compten amb un ampli paraïgues que ens dona suport amb:

COMPROMÍS SINDICAL 2019/2022


ÀMBITS DE NEGOCIACIÓ

Els membres de la UGT URV treballen en diferents àmbits, segons el tema tractat, la legislació a aplicar i el col·lectiu afectat:

  • URV

  • Universitats Públiques Catalanes