representantS

Les universitats són institucions entitats complexes que es dediquen a l'ensenyament superior i la recerca. Per acomplir amb les seves funcions, la URV, a l'igual que la resta d'universitats públiques catalanes, disposa de diferents tipus de personal, contractats segons règims diferents. Els principals són:

  • PAS: Personal d'Administració i Serveis --> Funcionari (PAS-F) i Laboral (PAS-L)

  • PDI: Personal Docent i Investigador --> Funcionari (PDI-F) i Laboral (PDI-L)

Per aquest motiu a la URV tenim Juntes i Comités de PAS i PDI funcionaris i laborals, que són els treballadors amb dret legal a la negociació col·lectiva. Aquesta negociació en la que participen tants els representants dels treballadors com els delegats sindicals, pot afectar a tos els col·lectius, o només a una part d'ells. A sota trobareu els representants de cada col·lectiu.